Zoals gezegd: een bos kan op veel verschillende manieren worden beheerd, er valt dus veel te kiezen. Dat begint met een keuze voor een doelstelling voor het bosgebied: ligt de nadruk op het voortbrengen van waardevol hout, gaat het vooral om ‘natuur’ of is de schoonheid van het bos, de beleving het voornaamste? In nogal wat bosgebieden is sprake van een zonering en zijn er dus verschillen in doelstellingen of accenten van doelstellingen per deelgebied. Zo kan in de buurt van bewoning of anderszins druk bezochte delen de beleving een grotere rol spelen dan in meer afgelegen bossen. Daarnaast werpen bezoekers nog wel eens de vraag op waarom er überhaupt in een bos gezaagd moet worden, kunnen we het bos niet beter zijn eigen gang laten gaan?