Zoals gezegd: een bos kan op veel verschillende manieren worden beheerd, er valt dus veel te kiezen. Dat begint met een keuze voor een doelstelling voor het bosgebied: ligt de nadruk op het voortbrengen van waardevol hout, gaat het vooral om ‘natuur’, of is de schoonheid van het bos, de beleving het voornaamste? In nogal wat bosgebieden is sprake van een ruimtelijke zonering en zijn er verschillen in doelstellingen of accenten van doelstellingen per deelgebied. Zo kan in de buurt van bewoning of anderszins drukbezochte delen de beleving een grotere rol spelen dan in meer afgelegen bossen. Daarnaast werpen bezoekers nog weleens de vraag op waarom er überhaupt in een bos gezaagd wordt, kunnen we het bos niet beter zijn gang laten gaan? Dat kan zeker: bos heeft de mens niet nodig. De mens heeft het bos nodig.