In het verleden liggen de krachten die ons huidige bos hebben gevormd: zowel de natuurlijke processen van bosontwikkeling als de menselijke aanleg en sturing van het bos. Om het huidige bos te begrijpen is het goed om van dat verleden tenminste een globaal beeld te hebben. De bosgeschiedenis leert de beheerder wat op lange termijn de effecten van zijn of haar werk kunnen zijn.

Een beheerder heeft voor ieder stuk bos een doel voor ogen. Soms gaat het vooral om het versterken van de natuurwaarde, in andere bosdelen kan de focus op de productie van waardevol hout liggen. Veelal gaat het om een combinatie van doelen. Omdat toekomstige doelen onzeker zijn, is het inbouwen van flexibiliteit noodzakelijk. De kans is namelijk groot dat er in de loop der tijd (deels) andere eisen aan het bos worden gesteld. Zo is onlangs de vastlegging van koolstof als klimaatdoel voor bos geformuleerd.