In het verleden liggen de krachten die ons huidige bos hebben gevormd: zowel de natuurlijke processen van bosontwikkeling als de menselijke aanleg en sturing van het bos. Om het huidige bos te begrijpen is het goed om daar tenminste een globaal beeld van te hebben. Het leert de beheerder wat op lange termijn de effecten van zijn of haar werk kunnen zijn. En, omdat toekomstige doelen onzeker zijn is het inbouwen van flexibiliteit in het bos noodzakelijk. De kans dat er binnen enkele decennia anders over het bos gedacht wordt en er andere eisen aan worden gesteld is immers reëel.